Bouwen aan Vrede

RIJTJES HUIZEN voor Russische militairen. Oprichting van de eerste Russische Woningbouw cooperatie. Project van de Nederlandse stichting BUILDING FOR PEACE na afloop van de Koude Oorlog. marliesterborg@gmail.com

Franciscus en de Sultan

De VUURPROEF? Deze schildering door Fra Angelico (1420) verbeeld de ontmoeting tussen Franciscus en de Sultan van Egypte in 2019. Deze vond plaats tijdens het beleg van Damiate tijdens de 5e Kruistocht. Het verhaal ging dat Franciscus een vuurproef zou willen ondergaan om de Sultan en zijn volk tot het ware geloof te bekeren. Het lukte niet want de Sultan hield 'halsstarrig' vast aan de islam. Dan was geweld het enige antwoord. Dit verhaal staat in de 'politiek correcte' biografie van Franciscus door Bonaventura, geschreven in 1260, meer dan 40 jaren na de beroemde ontmoeting in 1219. De bedoeling was om de broeders weer warm te maken voor de eerstvolgende kruistocht. De Franciscanen werd het bezit van eerdere biografieen verboden, maar enkele exemplaren overleefden bij andere kerkelijke groepen. Hernieuwd bronnen onderzoek door Franciscanen heeft de laatste decennia aangetoond dat het vuurproef verhaal van Bonaventura niet klopt. Franciscus heeft zich tijdens de destructieve 5e kruistocht verzet tegen het bloedig beleg van Damiate en ervoor gepleit dat de kruisvaarders zouden ingaan op voor hun gunstige vredesvoorstel van de Egyptische Sultan. Toen dat niet hielp is Franciscus overgestoken naar het vijandige kamp om daar moslim en christen gewonden gelijkelijk te verplegen. Hij heeft meerdere dagen met de Sultan gesproken. Sultan Malik al-Kamil die door Bonaventura werd afgeschilderd als een woest dier, een wrede heiden, was in werkelijkheid een vredelievende vorst die zich tolerant gedroeg tegenover Egyptische christenen. Deze Kopten erkenden niet het Pauselijke gezag dat tot de kruistochten opriep. Maar ook tegenover de Kruisvaarders heeft deze door het Soefisme geinspireerde vorst zich hoffelijk gedragen. Franciscus zou volgens recent onderzoek van met name de Nederlander Jan Hoeberichts uit \zijn geweest op een vreedzame en respectvolle dialoog met de Sultan. Hij wilde naast niet tegenover de moslim staan. Verschillende aspecten van de Islam, zou hij zo fascinerend gevonden hebben dat hij ze in eigen kring wilde invoeren. ....

Lees meer…

Wapen van Haarlem en de Islam

Het wapen van Haarlem bejubelt de inname van de Egyptische stad Damiate in 1219. Toen de belegering door Haarlemse kruisvaarders werd gebroken waren er van de 80.000 burgers van deze Egyptische havenstad nog 8000 over. De 500 nog levende babies konden gelukkig voordat ze stierven gekerstend worden. Wat te zeggen over deze barbaarse gang van zaken? Is dit iets waar wij Haarlemmers - na 8 eeuwen nog trots op moeten zijn? ....

Lees meer…