Home

Marlies ter Borg-Neervoort ....marliesterborg@gmail.com .........is filosoof en bruggenbouwer. Zij wil bruggen slaan door taboes te doorbreken. Zij bouwde met verhalen bruggen tussen de Islamitische en Westerse traditie. In Koran en Bijbel in Verhalen toont zij de verbazingwekkende overeenkomsten tussen verhalen uit beide boeken. Voor de Engelse versie Sharing Mary werkte zij samen met vooraanstaande Moslim, Christelijke en seculiere experts uit verschillende landen. Rond haar boekje met Bible figures in Islamic Art is een reizende tentoonstelling opgezet. Deze kan op aanvraag worden geleend.......Haar tweede onderwerp is Creativiteit en Stemming. In BLOEMEN VAN EEN ZIEKTE laat zij zien hoezeer onze cultuur verweven is met, en dank verschuldigd is aan hevige stemmingswisselingen. Zij schreef uit eigen ervaring met de creatieve kant van deze ziekte én de heilzame werking van medicatie.
Haar derde onderwerp is Oorlog en Vrede. Als polemoloog aan de VU slaagde zij er tijdens de Koude Oorlog in om Russen en Amerikanen rond de tafel te krijgen om in gesprek te gaan over het gevaar van de wederzijdse offensieve capaciteiten. Stappen voor een minder provocatieve militaire strategie en opbouw werden besproken. Tot haar verbazing werden dergelijke stappen luttele maanden later aan de Sovjet zijde gezet. Zo maakte zij het einde van de Koude Oorlog van dichtbij mee. Vrede en verzoening te midden van het oorlogsgeweld bleef haar interesseren. Na de Koude Oorlog leidde zij een huisvestingsproject in Tver, Rusland voor terugkerende militaire gezinnen. Zij verdiepte zich in historische oorlogen waar ze op zoek ging naar de kans op verzoening die niet gegrepen werd, in de vijfde Kruistocht en de slag die Nederlandse strijdkrachten haar geboorteplaats Palembang toebrachten. Marlies bouwt bruggen tussen heden en verleden, bv met haar 'home', de Zonnehof, dat stamt uit de Walden traditie. In hetzelfde huis woonden als pubers de Bankiers van het verzet.